Анкета

  • Изберете услугите които използвате.
  • Как оценявате качеството на услугите които използвате?
  • При възникнал проблем или въпрос как оценявате времето за реакция на поддръжката?
  • Как оценявате цените на услугите