Дарени над 130 компютърни системи на деца.

Дарени 25 компютърни системи на библиотеки.

Завършване на кампанията по раздаване на помощи

В края на кампанията “Да подадем ръка на човек в нужда“ раздадохме пакети на над 170 човека и две обществени кухни. Благодарим на всички които се включиха и помогнаха.
Продуктите бяха раздадени на хора в крайна нужда и инвалиди.