Отказ от заявка/Услуга

  • Име на клиент или Фирма
  • Номер на сметка IBAN за възстановяване на сумата.